O nás

Firma Distribuce detergentů se začala vytvářet v roce 1993 v různých formách právní subjektivity a postupně se začala prosazovat na trhu v oblasti prádelenství. Zaměřila se na komplexní dodávky chemických prostředků používaných v komerčních prádelnách. Vzhledem k dodržení nejvyšší jakosti a účinnosti detergentů, jakož i vyhovění individuálním potřebám zákazníků, zahájila firma Distribuce detergentů v roce 2005 výrobu vlastních produktů. To se projevilo zvýšeným prodejem a postupně se firma začala prosazovat na celém území ČR, a to zejména ve Středočeském, Moravskoslezském, Severočeském kraji a na území hlavního města Prahy.

V roce 2008 vybudovala novou výrobní halu na zelené louce. Tím si vytvořila vhodné podmínky pro svou další činnost. V roce 2010 změnila svou právní formu na společnost s ručením omezeným. Distribuce detergentů s.r.o. se začala zabývat také stavebnicovým systémem tekutých detergentů dávkovaných počítačem řízenými čerpadly přímo do pracích strojů. Tímto způsobem je možno dosáhnout snížení nákladů při dodržení pracího výkonu s možnosti nastavení individuálních požadavků. Firma se nadále rozvíjí a usiluje o dobré partnerství se svými obchodními partnery.

V současnosti dodáváme více než 150 zákazníkům.

V našich prostředcích perou např.:

  • Státní instituce
    (kojenecké ústavy, domovy důchodců, věznice, zařízení ministerstva vnitra)
  • Soukromé komerční prádelny
  • Hotelové prádelny
  • Nemocniční prádelny